AMPA que és

Què és l'AMPA?


És una organització reconeguda dins del procés educatiu que garanteix la llibertat d'associar-se per col·laborar i participar, així, en les tasques educatives del Centre Escolar al qual assisteixen els seus fills i les seves filles.

La qualitat de l'escola depèn, en bona mesura, del suport de l'AMPA, de les seves idees i de la seva participació. 

  Finalitats de l’AMPA


 • Col·laborar en les activitats educatives dels centres escolars.
 • Promoure la participació de les famílies en la gestió del centre escolar.
 • Atendre les famílies en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i gestió
 • dels centres sostinguts amb fons públics.
 • Facilitar la representació i la participació de les famílies de l'alumnat en el Consell Escolar.
 • Informar i assessorar les famílies de les activitats pròpies de l'AMPA de forma individual i col·lectiva en tot allò que estigui relacionat amb l'educació del/la seu/va fill/a.
 • Col·laborar amb el professorat i l'alumnat per al bon funcionament del centre.
 • Fomentar la convivència entre la comunitat educativa.
 • Qualsevol altra que, en el marc de la normativa, li assignen els seus respectius estatuts.


FUNCIONS DE L'AMPA

 • ·      Donar suport a pares i mares, mestres i alumnes.
 • ·      Promoure la participació dels pares a la comunitat educativa.
 • ·      Representar els pares davant dels organismes oficials.
 • ·      Participació al consell escolar.
 • ·      Gestió i control d'activitats extraescolars.
 • ·      Gestió de llibres i materials.
 • ·      Gestió del Servei de menjador.
 • ·      Formació de pares.
 • ·      Organització de festes.
 • ·      Col·laborar en els projectes de l'escola, del barri i a la xarxa d’escoles públiques.
 • ·      Informar les famílies de la seva activitat.
 • ·      Fomentar la col·laboració entre les famílies i el professorat. 

Qui forma l'AMPA?


                   Presidenta:     
Sònia Escribà
             Amada Rodríguez
             Pili Sales
             Jaume Castellà
             Diego Cid
             Eva Talarn
             Núria Ferré
             Myriam Ferrà
             Estela Tomàs
             Montse Alemany
             Fanny Pons
             Juanjo Navarro  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada