normes del blog

COMENTARIS :

  • Aquest és un bloc en el qual tothom és lliure de participar-hi, us animem a fer-ho. 
  • Es preferible signar els comentaris, però podeu fer-los en usuari anònim. 
  • Els comentaris afegits han de ser respectuosos sense ofendre ni atemptar contra la dignitat d’altres persones. 
  • Els comentaris no han de contenir dades de caràcter personal, ni de terceres persones, ni informació publicitària. 
Si el que voleu es resoldre algun dubte particular, sense relació amb els articles publicats, heu d’adreçar-vos al correu electrònic de l’AMPA, ampaescolaconsolferre@gmail.com
 

 DRETS D’IMATGE:
  • En aquest espai web hi publiquem imatges o vídeos en què apareixen, individualment o en grup, alumnes de l’escola. 
  • Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, l’AMPA, conjuntament amb l’Escola, demana el consentiment als pares/mares o tutors legals per a poder publicar fotografies o vídeos on apareguin els seus fills i on aquests siguin clarament identificables. 
  • Tots els alumnes que apareixen en aquest bloc i altres mitjans de l'AMPA tenen l’autorització esmentada.
  • Les filmacions que han estat penjades a Youtube, i els àlbums de Picasa no tenen perfil públic, això vol dir que: només els usuaris que disposin de l’enllaç a les filmacions i/o àlbums, les podran visualitzar.
  • Les imatges penjades al lloc web Picassa disposen de la llicència Tots els drets reservats (CC). En el nostre cas, està autoritzada la impressió i la baixada de les fotografies dels àlbums de Picassa, però no està permesa la reutilització d’aquestes imatges. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada